Erasmus+

Financované Erasmus+

Podnikavosť

Podporujeme rozvoj podnikavosti v spoločnosti

Partneri

Podnikavé českoImpact nation instituteNadační fond vzdělávání a podnikáníJunior achivement Slovensko

Podnikavosť nie je iba o podnikaní

location

Ide o celoživotnú schopnosť, ktorú využijeme nielen pri budovaní vlastného biznisu, ale aj v osobnom, spoločenskom či pracovnom živote. Pomáha nám riešiť problémy, využívať nové príležitosti a nápady a vytvárať z nich hodnoty pre ostatných.

navigation

Pomáha nám nestratiť sa vo svete, v ktorej jedinou istotou je zmena. Meniť tiež svet na lepšie miesto prostredníctvom toho, čo robíme. Bez podnikavosti to do budúcna nepôjde.

O projekte

O projekte

Sme skupina organizácií zo Slovensko a Česka, ktorej cieľom je zlepšiť cestu k rozvoju podnikavosti v našich krajinách. Tím nadšencov, ktorí sú zanietení podporovať rozvoj podnikavosti u ľudí rôznych vekových skupín.

Mapujeme systém vzdelávania zameraného na rozvoj podnikavosti, podporujeme akceleráciu spolupráce medzi aktérmi v tejto oblasti a prinášame podujatia na rozvoj podnikavosti.

Spojila nás realizácia projektu SEED (Accelerating social entrepreneurship education in VET) financovaného z programu ERASMUS+. Pozornosť v projekte zameriavame na podporu podnikavosti mlladých ľudí v rámci odborného vzdelávania a praxe. Jeho hlavným cieľom je posilnenie spolupráce medzi organizáciami pri rozvoji kompetencií podnikavosti so sociálnym dopadom a záujmu pedagógov a žiakov OVP o podnikavosť a podnikanie.

Svoju činnosť zakladáme na hodnotách spolupráce, podpory, zdieľania a otvorenej komunikácie a na definícii podnikavosti podľa rámca Entrecomp.

Sme len na začiatku našej cesty a postupne rozširujeme okruh svojich aktivít.

Naša misia

Spoločne usilujeme o to, aby každý z nás mal možnosť stretnúť sa s impulsom k rozvoju vlastnej podnikavosti. Aby okolo seba dokázal vidieť priležitosti, uvedomil si svoje silné stránky a nasledoval svoje vnútorné zanietenie. Aby sme prispievali k riešeniu miestnych alebo globálnych problémov. Aby sa každý, bez ohľadu na vek, vydal svojou cestou.

Naša misia
Objekt

Čo robíme

compass

Mapujeme systém

Analyzujeme rozvoj podnikavosti vo formálnom aj neformálnom vzdelávaní.

cooperation

Tvoríme materiály

Pripravujeme analytické reporty, realizujeme prieskumy, pomáhame s tvorbou stratégií.

communication

Sieťujeme

Prepájame jednotlivých aktérov v systéme, zefektívňujeme spoluprácu naprieč regiónmi a krajinami.

group

Vzdelávame

S prístupom “learning by doing” organizujeme podujatia a vzdelávacie programy na rozvoj podnikavosti.

Čo je to podnikavosť?

Čo je to podnikavosť?

Podnikavý človek disponuje schopnosťou pre život v rýchlo sa meniacich podmienkach. Je to nadobudnutá výbava naučiť sa všímať si problémy okolo seba a vnímať ich ako príležitosti, následne v sebe alebo vo svojom okolí nájsť silu a zdroje pre ich riešenie a nakoniec aj „ísť do akcie“, teda také riešenie zrealizovať a priniesť ho ostatným.

Takto podnikavosť definuje aj teoretický rámec EntreComp, na základe ktorého realizujeme naše aktivity a používame ho ako meradlo pre mapovanie systému na Slovensku a v ČR. Viac o koncepte EntreComp, vrátane metód jeho využitia v praxi nájdete na entrecomp.com.

EntrComp
Programy na rozvoj podnikavosti

Programy na rozvoj podnikavosti

Prvý prehľad je zameraný na programy pre mladých ľudí (stredoškolákov) a ich učiteľov na Slovensku a Česku.

Programy

Rozvíjajúce podnikavosť

Slovensko

Junior Achievement
Uni2010
I AMbitious
Leaf
PRONEA
lýceum C. S. Lewisa
Nexteria
CEEV Živica
Kolégium Antona Neuwirtha
Cesty k podnikaniu
Coworking Cvernovka
OZ TEAM
Karpatská nadácia
The Duke of Edinburgh’s
Zmudri
INESS
Nadácia PARTNERS
EDUAWEN EUROPE
Technická univerzita v Košiciach
Manageria
Americká obchodná komora na Slovensku
Nadácia Pontis

Česko

Asociace obchodních akademií
Asociace středních škol informačních technologií
Česká hlava PROJEKT
Česká středoškolská unie
DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie
Hospodářská komora ČR
Institut ekonomického vzdělávání
Junior Achievement Czech
METODICA
Ministerstvo pro místní rozvoj
Mládež kraji - MŠMT
Můžeš podnikat
Nadace ZET profesora Milana Zeleného
Nadační fond vzdělávání a podnikání
Národní pedagogický institut
Národní pedagogický institut
Národní pedagogický institut České republiky
Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v České republice
SŠ obchodní, Husova 9
Student Cyber Games
The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic
VŠCHT
Yourchance, o.p.s.

Podujatia

Beseda Podnikavosť - zručnosť budúcnosti?

Beseda Podnikavosť - zručnosť budúcnosti?

Beseda so zástupcami zainteresovaných organizácií v téme rozvoja podnikavosti na stredných školách. Jej zámerom bolo sformulovať konkrétne kroky, ktoré sú ľahko realizovateľné v praxi už „od zajtra“ a pomôžu vniesť podnikavosť (nielen) na tomto type škôl.

I.N.I. Innovation Camp

I.N.I. Innovation Camp

Súťaž určená pre 100 študentov stredných odborných škôl, ktorí pracovali na výzve vytvoriť vzdelávací program na rozvoj podnikavosti v zmiešaných 5-členných tímoch.

Tím

Jana Lukáčová

Jana Lukáčová

linkedin
Radka Muchová

Radka Muchová

linkedin
Beba Škotko

Beba Škotko

linkedin
Martin Vítek

Martin Vítek

linkedin

Pripojte sa k nám

Spoločne sme silnejší!

Súzniete s našimi hodnotami a poslaním? Ste jednotlivec alebo organizácia a zaoberáte sa rozvojom kreativity, iniciatívy a podnikavosti detí, mladých ľudí alebo dospelých? Ozvite sa nám! Budujeme komunitu, radi s vami zostaneme v kontakte a nájdeme možnosti na spoluprácu a vašu podporu.